Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grudziądz

W związku z pojawiającymi się doniesieniami mediów informujemy, że do czterech grudziądzkich szkół wpłynęło zawiadomienie o możliwym wystąpieniu zagrożenia - podłożenia ładunków wybuchowych.

Jak oceniło Centralne Biuro Śledcze Policji szansa na jego wystąpienie była niewielka. Aby zagwarantować bezpieczeństwo maturzystom, policjanci od rana dokonywali sprawdzenia miejsc, w których zgłoszone zostało prawdopodobne zagrożenie. Po rozmowach z dyrektorami placówek, w żadnej ze szkół średnich nie stwierdzono zagrożenia. Wszystkie egzaminy odbyły się zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Biuro Prasowe Prezydenta