Informujemy, iż rozpoczął się konkurs na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej w Grudziądzu. Do obsadzenia jest stanowisko Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w pełnym wymiarze czasu pracy.Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 10 maja (piątek) w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (pok. 206).

Więcej informacji na temat rekrutacji na strażników znajduje się w zakładce Praca w Straży Miejskiej.