W sobotę, 13 kwietnia pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej grudziądzanie uczcili pamięć Polaków pomordowanych w 1940 roku przez NKWD. W uroczystościach patriotycznych brał udział m.in.  Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

Uroczystości rozpoczęły się od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 17. W swoim wystąpieniu dzieci i młodzież przywołały postać ostatniego komendanta grudziądzkiego Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, pułkownika Stanisława Sitka.

„Chcąc uczcić pamięć tamtych mrocznych wydarzeń, apeluję do Państwa, a szczególności do najmłodszych pokoleń, abyście pamiętali o tym pomniku, zapalali znicze i przypominali o ogromie cierpień naszych rodaków w Katyńskich lasach – w tym o ponad 160 grudziądzanach, wśród których był między innymi współtwórca naszej kawalerii – Konstanty Drucki-Lubecki czy też liczni oficerowie: w tym Julian Chmielewski, Wincenty Kwiatkowski czy Wacław Kalicki” – zaznaczył w swoim przemówieniu prezydent miasta.

Wojskową asystę honorową wystawiło grudziądzkie Centrum Szkolenia Logistyki. Na uroczystości obecni byli również m.in. przedstawiciele WKU, 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.


Biuro Prasowe Prezydenta